Ave Maria

Tijdens het kerstfeestje van de KVLV te Lotenhulle bracht Isabelle haar kerstmonoloog ‘Ave Maria’ op een ludieke manier.

ave-maria_lres